About

15 TEMMUZ

Fotoğraf Yarışması

15 Temmuz 2016’da devletimize karşı yapılan darbe kalkışmasına halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde ilk andan itibaren gerekli karşılığı vermesini; sonrasında da meydanları bırakmayıp devletinin yanında vatanına sahip çıkmasını; 07 Ağustos 2016 günü Yenikapı’da siyasi birlik içerisinde 6 Milyon insan bir araya gelerek tüm dünyaya vatan sevgisini bir kez daha anlatmasını; son 1 ayda yaşadığımız durumun özetini anlatan fotoğrafları içeren yarışmadır.

Jüri Üyeleri

Ahmet ÇAĞLAR

İzzet KERİBAR

Mehmet BUDAK

Mehmet Besim MÜFTÜOĞLU

Mustafa BİNOL

Ozan SAĞDIÇ

Sami UÇAN

* Jüri üyelerimiz alfabetik sıraya göre gösterilmektedir.

Ödüller

Nasıl Katılırım?

15 Temmuz Şehitleri Anısına

01 Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
02 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
03 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
04 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
05 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının İstanbul’da çektiği “Şanlı Direniş” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sanli_direnis” gibi…

06 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların 70 cmx100 cm ebadında baskı alınabilecek büyüklükteki orijinal dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
07 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

15 Temmuz Şehitleri Anısına

01Seçici Kurul üyeleri, TFSF Temsilcisi, Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı Müdürlüklerin yöneticileri ve birinci derece yakınları dışında ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
02Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile yarışmaya katılabilecektir.
03 Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
04 Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
05 Fotoğrafların haber amaçlı olarak yerel ve ulusal medyada ya da sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmış olması yarışmaya katılmaya engel teşkil etmez.
06 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
07 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
08 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
09 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
10 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

15 Temmuz Şehitleri Anısına

01 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
02 Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Küçükçekmece Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler Küçükçekmece Belediyesi’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler Küçükçekmece Belediyesi tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
03 Yarışmaya katılan, ödül ve sergileme dışındaki tüm fotoğrafları Küçükçekmece Belediyesi, sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
04 Küçükçekmece Belediyesi ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
05 Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
06 Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar Küçükçekmece Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
07 Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Küçükçekmece Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
08 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
09 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
10 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
11 Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
12 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
15 Temmuz Fotoğraf Yarışması Hemen Başvur

Duyurular

ÖDÜL TÖRENİ

Ödül törenimiz 13 Kasım 2016 Pazar Günü Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde saat 18.00'da gerçekleştirilecektir.
ADRES Tevfikbey Mah. Maslak Çeşme Cad. Küçükçekmece / İstanbul
LCV 444 4 360

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmamız, jüri değerlendirmeleri yapılarak sonuçlar 21 Ekim tarihinde TFSF sitesi üzerinden açıklanmıştır..

TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-G092 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma Sonuçlarının DEĞERLENDİRİLMESİ ve Duyurusu

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.kucukcemece.istanbul , www.15temmuzfotograflari.com , www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

SEÇİCİ Kurul Toplantısı

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
Önceki Sonraki
15 Temmuz Fotoğraf Yarışması - Twitter

Katkıda Bulunanlar

kcekmece
Küçükçekmece Belediyesi
tfsf
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu

SONUÇLAR

Jüri Değerlendirmesi sonucunda yarışmamızda ödül kazanan katılımcıların listesi aşağıdaki gibidir. Sergileme ödülü alanlar TFSF sisteminden kontrol edebilirler.
SIRA AD SOYAD KATILDIĞI İL
1.lik Ödülü Sedat SUNA İstanbul
2.lik Ödülü Serap KORKMAZ Bursa
3.lik Ödülü Nazlı KILIÇ İzmir
Küçükçekmece Belediyesi Özel Ödülü İsmail COŞKUN İstanbul
Mansiyon Ödülü Gökmen DÜLGEROĞLU İstanbul
Mansiyon Ödülü Aynur AYTİN Van
Mansiyon Ödülü Emrah GÜREL İstanbul

iletisim


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/temmuzfoto/public_html/index.php:1406) in /home/temmuzfoto/public_html/index.php on line 1407
Aşağıdaki formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
E-Mail

bilgi@15temmuzfotograflari.com

Telefon

444 4 360

Adres

Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10, 34303 Küçükçekmece / İstanbul